Den celoživotního vzdělávání & Festival absolventů


Setkání pro všechny

Univerzitě Karlově záleží i na jejích absolventech – přijďte se o tom přesvědčit a dozvědět se, jaké možnosti univerzita a její fakulty pro své absolventy nabízejí. Představíme vám širokou nabídkou vzdělávacích programů zájmových i profesních (pro lékaře, právníky, učitele, děti…), určených pro občany ČR i pro cizince, či nabídneme možnosti dalšího vzdělávání prostřednictvím internetu. Seznámíme vás i se vzdělávacími, kulturními a společenskými událostmi, které průběžně připravujeme pro naše absolventy. Pro všechny návštěvníky je v průběhu celého dne připraven bohatý doprovodný program.


Kdy a kde?

Datum: 22. dubna 2017

Čas: 10–16 hod


Místo:

Karolinum, Ovocný trh 3

Praha 1 – Staré Město

VSTUP ZDARMA


Stáhněte si plakát (PDF, 140 kB)


Podívejte se na reportáž z loňska:Vybíráme z letošního programu

Podrobnosti a další program připravujeme!


Zlatá promoce pro absolventy roku 1967

Připomenout si jeden z nejdůležitějších okamžiků života, zavzpomínat na školní léta a potkat se se svými spolužáky mohou letos v rámci programu Festivalu absolventů absolventi fakult Univerzity Karlovy i jejich rodiny a přátelé.

V ten den pořádá Univerzita Karlova takzvanou Zlatou promoci pro absolventy některých svých fakult z roku 1967, mezi které patří i dnešní 1. lékařské fakulty UK (tehdejší Fakulty všeobecného lékařství), 2. lékařská fakulta UK (dříve Fakulta dětského lékařství), Lékařská fakulta v Plzni a Matematicko-fyzikální fakulta.

Po slavnostním obřadu si absolventi mohou užít další program, např. přednášky, prohlídky historických prostor Karolina a expozice univerzitního muzea, hudební vystoupení, či se na stáncích fakult a univerzitních součástí dozvědět o možnostech dalšího vzdělávání na Univerzitě Karlově.


Beseda s absolventy

Pozvání k besedě s významnými absolventy Univerzity Karlovy letos přijali RNDr. Václav Větvička a Mgr. Petr Eliáš.

RNDr. Václav Větvička, český botanik, spisovatel a popularizátor vědy. Absolvent Přírodovědecké fakulty působil jako vedoucí Průhonického parku, dlouhá léta byl ředitelem Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty a v současné době je vedoucím zámeckého parku ve Štiříně. Jeho botanické poradny jsou díky televizi i radiu populární mezi nejširší veřejností.

Mgr. Petr Eliáš je šéfredaktorem nakladatelství Albatros.

Přijďte si poslechnout zajímavé osudy a debatovat s našimi absolventy!


Koncert

čas: 12:00-12:20

název souboru: I Dilettanti

program: stará světská hudba, villanely a madrigaly ze 16. a počátku 17. století

Na dvoře Karolina, v případě špatného počasí koncert v Císařském sále.


Komentované prohlídky historických prostor Karolina

Začátky ve 14:30 a v 15:30

Délka prohlídky je cca 50 minut.

Kapacita prohlídek je omezena, registrovaní zájemci mají přednost. Informace k registraci budou zveřejněny později.


Muzeum

Stálou expozici věnovanou dějinám Univerzity Karlovy najdete v gotickém sklepení historického Karolina. Historii Univerzity Karlovy popisuje tato výstava v pěti tematických blocích: Pražské obecné učení, Utrakvistická univerzita, Karlo-Ferdinandova univerzita, Cesta k české univerzitě, Univerzita Karlova. Nechybí ani významné osobnosti naší nejstarší univerzity, ani připomínka jejího společenského, kulturního a politického významu.


Fotokoutek

Vyfoťte se s dětmi, přáteli či spolužáky v našem tematickém fotokoutku!

Naleznete ho v přízemí u šaten.


Výstava Magičtí Lucemburkové

Magičtí Lucemburkové, čeští králové a panovníci Svaté říše římské, unikátní výstava, která je sestavena z originálních replik korunovačních klenotů, z 3D modelů středověkých hradů a dalších významných staveb doby lucemburské, z faksimil dobových rukopisů a ilustrací, ze soch panovníků od akademického sochaře Igora Kitzbergra bude v roce 2017 uvedena v několika městech v České republice.

Vy ji v rámci Dne celoživotního vzdělávání a Festivalu absolventů můžete ZDARMA zhlédnout v Křížové chodbě historického Karolina.

Více o výstavě


Přednášky doprovodného programu

Místo konání: Císařský sál


10:00–10:10

Úvodní slovo

prorektorka prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

10:10–10:55

Moc (dez)informací

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

Žijeme v době přesycení informacemi. Je čím dál obtížnější odlišit skutečně podstatné od nedůležitého, rozpoznat nepravdivou či záměrně manipulativní informaci, stejně jako vytvořit si vlastní dostatečně spolehlivý informační „feed“, který by obsahoval jak to, co nás baví, tak to, co bychom měli vědět. Problém vypořádat se s informacemi mají i novináři, což souvisí s výraznými změnami, kterými nejen česká mediální sféra v posledních několika letech prochází. Jak vlastně uvažovat o pojmech dezinformace, propaganda, či dokonce hybridní válka? A proč bychom o nich vlastně měli uvažovat? Na to se pokusí odpovědět tato přednáška.

11:00–11:55

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až je plný bisfenolu

Ing. Jan Nevoral, Ph.D.

Moderní doba nám mimo svých výdobytků přináší i svá úskalí. Mezi nimi látky, kterými se lidstvo obklopilo zejména v podobě plastů. Jejich společným jmenovatelem je, že ovlivňují člověka po celý jeho život každý den, sice ve velmi nízkých dávkách. Je pak velkým překvapením, že i tato malá množství mají tolik nepříznivý vliv na zdraví člověka. Je velmi znepokojivé, že postižena je hormonální bilance a tak i reprodukce člověka! Prozatím nejnebezpečnějším se zdá být bisfenol – je všudypřítomný a hojně používaný. A tak ho běžně přijímáme každý den, třeba s pitnou vodou.

12:00–12:50

Koncert

Koncert (cca 20 min.) souboru I Dilettanti z Pedagogické fakulty. Na programu bude stará světská hudba, villanely a madrigaly ze 16. a počátku 17. století.

13:00–13:55

Sakrální prostory hradu Karlštejna

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

V přednášce se zaměříme na symboliku a uměleckou výzdobu sakrálních prostor hradu Karlštejna. Hrad založil Karel IV. jako schránu říšských a českých insignií a relikvií. Stavba má trojstupňovou symbolickou strukturu. Nejníže je položen císařský palác, jehož velký sál v patře byl vyzdoben tzv. Lucemburským rodokmenem, následuje kapitulní kostel Panny Marie, s apokalyptickým cyklem a tzv. Ostatkovými scénami a drobná kaple ostatků utrpení Páně, jež sloužila po určitý čas (než byla dostavěna kaple sv. Kříže) jako tresorium pro říšské relikvie. Po schodišti zdobeném svatováclavským a svatoludmilským cyklem, poukazujícím na původ Karla IV. se dostaneme ke kapli sv. Kříže, vyzdobené 129 obrazy Mistra Theodorika a jeho dílny, které představují Ecclesii triumphans.

14:00–14:55

Beseda s absolventy

RNDr. Václav Větvička a Mgr. Petr Eliáš

Pozvání k besedě s významnými absolventy Univerzity Karlovy letos přijali RNDr. Václav Větvička a Mgr. Petr Eliáš.

RNDr. Václav Větvička, český botanik, spisovatel a popularizátor vědy. Absolvent Přírodovědecké fakulty působil jako vedoucí Průhonického parku, dlouhá léta byl ředitelem Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty a v současné době je vedoucím zámeckého parku ve Štiříně. Jeho botanické poradny jsou díky televizi i radiu populární mezi nejširší veřejností.

Mgr. Petr Eliáš je šéfredaktorem nakladatelství Albatros.

Přijďte si poslechnout zajímavé osudy a debatovat s našimi absolventy!

15:00–16:00

Centrum vizuální historie Malach

PhDr. Jiří Kocian

Centrum vizuální historie Malach při Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF Univerzity Karlovy poskytuje místní přístup k rozsáhlému digitálnímu archivu Nadace Šoa Univerzity Jižní Kalifornie. Tento licencovaný on-line archiv obsahuje přes 54 000 audiovizuálních nahrávek rozhovorů, které pokrývají dějiny celého 20. století.


Doprovodný program Přírodovědecké fakulty

Molekulární kuchyně

Taky vám dospělí říkali, že hrát si s jídlem se nesluší? V molekulárním baru vedeném Přírodovědci.cz z Přírodovědecké fakulty vám rádi dokážeme pravý opak.


Svět pod mikroskopem

Přijďte prozkoumat drobné zázraky přírody a techniky. Krása některých zdánlivě obyčejných věcí totiž vynikne až pod mikroskopem. Máme pro každého něco!


Pohled na svět očima geografů

Vybrané ukázky toho, jak geografové a demografové vnímají svět - netradiční pohled na známá místa, populace nebo mapy. Přijďte si vyzkoušet vlastní znalosti a dozvědět se více o geografii na PřF UK.


Doprovodný program lékařská fakulta plzeň

Ústav hygieny a preventivní medicíny

prezentace: periferní měření pulzní vlny pletysmografickou metodou u seniorů

propagace Poradny zdravé výživy i cvičení pro seniory


Ústav klinické biochemie a hematologie, Projektové a investiční oddělení

Moderní výukové metody na LF UK v Plzni demonstrované na interaktivním kvízu/workshopu "Jak odlišit pravdu od lži aneb co je moudrost předků a co je vypočítavost obchodníků".


Studentský spolek IFMSA CZ Plzeň

ukázky a možnost vyzkoušení chirurgického šití;

prevence rakoviny prsu a edukace samovyšetřování na modelu;

prevence sexuálně přenosných chorob a zvýšení povědomí interaktivním kvízem;

prevence civilizačních chorob, měření tlaku a tuku,

edukace o diabetu


Studentský spolek Sdružení studentů stomatologie ČR

předvedení správné ústní hygieny s modely zubů, kartáčků a dalších pomůcek


Studentský spolek LSS Záchranáři

teoretické informace o první pomoci, praktické rady a ukázky metod zachraňování, které si budou moci vyzkoušet i účastníci akce
Poslední změna: 23. březen 2017 16:11 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Informační, poradenské a sociální centrum

Univerzita Karlova

Celetná 13

Praha 1, 116 36

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:


Další kontakty


Jak k nám