Důležité termíny


Termíny podání přihlášek


Pozvánka k přijímací zkoušce Vám musí být fakultou zaslána doporučeně nejpozději 28 dnů před datem jejího konání nebo konání její první části.Termíny přijímacích zkoušek


Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) je limitováno dnem 30. září 2017.

Pro uchazeče, kteří vykonali maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období, jakož i pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2017 rozhodnuto, je období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) limitováno dnem 21. října 2017.


Rozhodnutí musí být vydáno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu.

Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení.Termíny zápisů ke studiuPoslední změna: 12. leden 2017 14:56 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Informační, poradenské a sociální centrum

Univerzita Karlova

Celetná 13

Praha 1, 116 36

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:


Další kontakty


Jak k nám