Poradny

Poradny IPSC

Pomůžeme vám v řešení životních situací nebo rozhodnutí. Bude se vám věnovat odborník v dané oblasti a s vaší pomocí se bude snažit navrhnout řešení vašeho problému. Setkání probíhají individuálně a jsou určena pro všechny studenty Univerzity Karlovy. Tato setkání jsou poskytována zdarma.Jak se přihlásit


  1. Přejděte na stránku www.vsporadna.cz/cuni

  2. Podle barvy poradny (dole pod kalendářem) klikněte v kalendáři do volného políčka této barvy. Je-li daný termín již obsazen, je v barevném políčku nápis - obsazeno -. Jiný termín pak najdete přepnutím kalendáře do dalšího týdne nebo měsíce.

  3. Vyplňte přihlašovací formulář a klikněte na tlačítko Odeslat.

  4. Poradenský pracovník vám termín v nejbližší době potvrdí. Bez tohoto potvrzení není rezervace dokončena, systém potvrzení automaticky neposílá.

  5. Některé poradny zatím nenabízejí termíny v přihlašovací aplikaci. Pokud tedy nenajdete v aplikaci vypsaný termín, kontaktujte příslušného poradce e-mailem, který je napsaný v jeho kontaktních údajích.


Webový portál Programu antistresové intervence pro studenty VŠ (česká i anglická verze)


Program antistresové intervence na webových stránkách 3. LF UK je využíván v poradenské praxi jako nástroj diagnostiky a intervence u studentů se studijními problémy a problémy se zvládáním stresu a je využíván rovněž ve výuce mediků a bakalářů. Program nabízí nástroje pro sebehodnocení, doporučení pro zvládání zátěže svépomocí i odkazy na specializované služby
Online adiktologická poradna


Vysokoškolští studenti často odkládají své úkoly a povinnosti. Pro označení odkládání úkolů a rozhodnutí, které je doprovázeno nepříjemnými pocity, nejčastěji úzkostí, se v současnosti často používá pojem prokrastinace (česky též liknavost nebo otálení). Týká se tento problém i Vás? Inspiraci i pomoc můžete najít v on-line adiktologické poradně provozované Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.
Poslední změna: 10. říjen 2016 13:40 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Informační, poradenské a sociální centrum

Univerzita Karlova

Celetná 13

Praha 1, 116 36

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:


Další kontakty


Jak k nám