• Zajímavé akce

Zajímavé akce


Specifika VŠ studia studentů se zdravotním postižením na UK

Vzdělání pracovníků v problematice specifik studia studentů se zdravotním postižením na UK:


  • Kurz je pořádán formou prezenční, dvoudenní (proběhne ve dvou, na sobě navazujících pracovních dnech)

  • Kurz je ukončen složením znalostního testu. Každý úspěšný účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.


Studenti se zdravotním postižením tvoří specifickou populaci vysokoškolských studentů. Kvalita podpůrných služeb poskytovaná těmto studentům s cílem zajistit srovnatelné podmínky studia jako studentům bez postižení je neodmyslitelně spjatá a závislá na obecné úrovni informovanosti pracovníků v roli poskytovatelů podpůrných služeb v otázkách zdravotního postižení a specifik studia studentů se zdravotním postižením na vysoké škole.


Nabízený vzdělávací kurz je zaměřený na osvojení základních znalostí a dovedností úzce spjatých se specifickými studijními a komunikačními nároky jednotlivých skupin studentů se zdravotním postižením. Kurz je určen pro všechny pracovníky univerzity, kteří přicházejí do kontaktu se studenty – zejména pro kontaktní osoby, garanty studijních oborů, pracovníky studijních oddělení a knihoven, ostatní administrativní a poradenské pracovníky a vyučující. Důležitým zdrojem informací může být kurz i pro začínající studijní asistenty.


Harmonogram přednášek

Úterý 4. dubna 2017

8:30– 9:20


Úvod ke kurzu


Studenti se zdravotním postižením na VŠ

Mgr. Denisa Klášterková9:30–11:00

Studenti se specifickými poruchami učení

PhDr. Klára Špačková, Ph.D.

11:10–12:40

Informační zdroje na UK

Petr Urválek

12:40–13:30

Přestávka na oběd

13:30–15:00

Inkluzivní výuka, Studenti s psychickými poruchami – efektivní komunikace a spolupráce

PhDr. Václav Mertin


Středa 5. dubna 2017

9:00–10:30

Studenti se zrakovým postižením

PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D

10:40–12:10

Studenti s psychickými poruchami

PhDr. Sylva Hönigová

12:10–13:10

Přestávka na oběd

13:10–14:40

Studenti s tělesným postižením

Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.

14:50–16:20

Studenti se sluchovým postižením

Doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.

16:30–17:00

Závěrečný test

Mgr. Denisa Klášterková


Začátek akce 4. dubna 2017 v 8:30
Konec akce 5. dubna 2017 v 17:00
Podtitul Vzdělávací kurz pro pracovníky UK
Druh akce Kurzy, workshopy, semináře
Organizátor Informační, poradenské a sociální centrum UK
Email na organizátora denisa.klasterkova@ruk.cuni.cz
Místo konání akce Velká zasedací síň (Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1)
Rezervace https://goo.gl/forms/B1EOrX17rSun7fBG2
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Informační, poradenské a sociální centrum

Univerzita Karlova

Celetná 13

Praha 1, 116 36

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:


Další kontakty


Jak k nám