Studentský život

Univerzita Karlova nabízí svým studentům široké spektrum nejrůzněji zaměřených aktivit, kterými mohou vyplnit svůj volný čas. Zájemci mají například možnost prohloubit si své znalosti a dovednosti prostřednictvím řady zajímavých kurzů a seminářů, účastnit se široké nabídky kulturních akcí či využít některého z univerzitních sportovišť.


Bližší informace o možnostech studentského vyžití


Studentský život na UK je organizován především prostřednictvím studentských spolků, kterých lze na jednotlivých fakultách nalézt na několik desítek. Studentské organizace působící v rámci UK mohou, v případě splnění předepsaných náležitostí, získat na svou činnost finanční podporu.


Podpora zájmové činnosti studentů

Postup při podávání žádosti pro přiznání finanční podpory zájmové činnosti studentů UK a podmínky pro její přiznání upravují:Podpora může dle výše uvedených předpisů být poskytnuta zájmové činnosti na univerzitě či na fakultě.


Termíny pro podávání žádostí o podporu jsou následující:


  • žádost o pravidelnou finanční podporu zájmové činnosti na univerzitě

    – do 30. září běžného kalendářního roku

  • žádost o jednorázovou finanční podporu zájmové činnosti na univerzitě

    – do 15. listopadu běžného kal. roku

  • žádost o jednorázovou finanční podporu zájmové činnosti na fakultě

    – do 28. února a do 15. října


Žádost o finanční podporu se podává v listinné podobě k rukám J. M. pana rektora a současně v elektronické podobě na e-mailovou adresu .


Jednou z podmínek žádosti je registrace spolku či nadace v seznamu vedeném univerzitou. Žádost o registraci se zasílá na adresu a musí obsahovat tyto údaje:


  a. 

název,

  b. 

právní forma,

  c. 

jméno osoby nebo osob oprávněných za spolek nebo nadaci jednat,

  d. 

sídlo,

  e. 

kontaktní adresa, spojení a

  f. 

případný odkaz na webovou stránku nebo jinou elektronickou prezentaci.


Aktuální verze univerzitního seznamu spolků a nadací (ke dni 10. 10. 2016) (PDF, 54 kB)


Poslední změna: 6. prosinec 2016 11:27 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Informační, poradenské a sociální centrum

Univerzita Karlova

Celetná 13

Praha 1, 116 36

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:


Další kontakty


Jak k nám