Jak se přihlásit

Podání přihlášky

Vybrali jste si z naší nabídky oborů? Pak se musíte ke studiu přihlásit řádně vyplněnou přihláškou, doplněnou o požadované přílohy:


 • použijte klasický tištěný formulář, který je platný pro všechny veřejné vysoké školy a je k zakoupení např. v Informačním, poradenském a sociálním centru UK, prodejnách učebnic či prodejnách SEVTu

 • vytiskněte přihlášku přímo z webových stránek fakultyVzhledem k tomu, že jednotlivé fakulty UK mají odlišné požadavky na formu, náležitosti a přílohy přihlášky, je třeba vždy dbát pokynů příslušné fakulty, která studijní program/obor realizuje. Přesný postup podání přihlášky na příslušné fakultě najdete v Podmínkách přijímacího řízení.


Přihlášky ke studiu uchazeči podáváte přímo na fakultu, která uskutečňuje Vámi vybraný program.


Spolu s podáním přihlášky je vyžadován doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Tento poplatek je v jakékoli fázi zahájeného přijímacího řízení nevratný!


Vybrali jste si více studijních programů (oborů) v rámci Univerzity Karlovy nebo její fakulty? Pak musíte na každý takový program (obor) podat samostatnou kompletní přihlášku ke studiu a zaplatit příslušný poplatek (není-li fakultou stanoveno jinak).


Lhůtu pro podání přihlášky naleznete v sekci Důležité termíny.
Základní předpisy


Pro zahraniční uchazeče o studium v českém jazyce

Zahraniční studenti, kteří se rozhodli studovat v českém jazyce, podávají přihlášku ve stejném termínu. Za účelem studia na Univerzitě Karlově mají za povinnost nechat si uznat dosavadní vzdělání. Více informací


  Poslední změna: 4. leden 2017 12:32 
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Informační, poradenské a sociální centrum

  Univerzita Karlova

  Celetná 13

  Praha 1, 116 36

  Česká republika


  Tel.: (+420) 224 491 850

  E-mail:


  Další kontakty


  Jak k nám