Jak se připravit na přijímačky?

Přijímací zkouška prověří nejen zájem uchazeče o daný obor/program, ale zároveň také znalosti, které získal na střední škole.

Přípravné kurzy

Pro přípravu na přijímací zkoušky můžete využít také některý program (kurz) z nabídky našich fakult. Přípravný kurz můžete absolvovat i na fakultě, na kterou se nebudete hlásit.


Přehled přípravných kurzů na Univerzitě Karlově


Pro bližší informace o přípravných kurzech kontaktujte pořádající fakulty.

Modelové otázky, testy a literatura

Modelové otázky či vzory testů lze získat na webových stránkách fakult

(nebo na některých fakultách zakoupit v tištěné formě).


Modelové otázky pro Národní srovnávací zkoušky SCIO (Právnická fakulta a Fakulta sociálních věd)


Seznamy doporučené literatury


Najdete je většinou pod jednotlivými obory/programy v Podmínkách přijímacího řízení nebo na webových stránkách těchto fakult:
Poslední změna: 13. únor 2019 11:56 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám