Jak se připravit na přijímačky?

Přijímací zkouška prověří nejen zájem uchazeče o daný obor, ale zároveň také znalosti, které získal na střední škole.


Přípravné kurzy

Pro přípravu na přijímací zkoušky můžete využít také některý program (kurz) z nabídky našich fakult. Přípravný kurz můžete absolvovat i na fakultě, na kterou se nebudete hlásit.


Přehled přípravných kurzů na Univerzitě Karlově naleznete zde.


Další informace o přípravných kurzech získáte zde ve formě powerpointové prezentace.


Pro bližší informace o přípravných kurzech kontaktujte pořádající fakulty.


Modelové otázky, testy a literatura

Přehled otázek, testů a doporučené literatury


Modelové otázky či vzory testů lze získat na webových stránkách fakult (nebo na některých fakultách zakoupit v tištěné formě).


Katolická teologická fakulta

Evangelická teologická fakulta

Husitská teologická fakulta

3. lékařská fakulta

Lékařská fakulty v Hradci Králové pro bakalářské studium a pro magisterské studium

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Filosofická fakulta – vzorové otázky naleznete na stránkách jednotlivých kateder

Přírodovědecká fakulta

Matematicko-fyzikální fakulta

Pedagogická fakulta

Fakulta sociálních věd

Fakulta tělesné výchovy a sportu - odkazy na modelové testy přímo v podmínkách přijímacího řízení jednotlivých oborů

Fakulta humanitních studií - vzorová zadání k přijímacím zkouškám Studium humanitní vzdělanosti


Modelové otázky pro Národní srovnávací zkoušky SCIO (Právnická fakulta, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Fakulta sociálních věd)


Seznamy doporučené literatury


Najdete je většinou pod jednotlivými obory v Podmínkách přijímacího řízení nebo na webových stránkách těchto fakult:


Katolická teologická fakulta

Husitská teologická fakulta

3. lékařská fakulta

Lékařská fakulta v Hradci Králové pro bakalářské studium a pro magisterské studium

Filozofická fakulta – seznam doporučené literatury naleznete na stránkách jednotlivých kateder


Zvýšení motivace a plán k přípravě

Pro zájemce o studium na UK nabízíme během Informačního týdne UK v poradně IPSC ve Školské ulici 13a, Praha 1, zdarma „ochutnávky“ koučování.


Pro zájemce o studium po předchozí domluvě na e-mailu .


Koučování

Poslední změna: 12. únor 2018 09:49 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

Informační, poradenské a sociální centrum

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám