O cyklu seminářů pro doktorandy

Témata seminářů, kurzů a workshopů

 • Informace ve vědě

  Racionální a kritické čtení, jak a kde publikovat, nejnovější trendy v knihovnách UK, e-learning na UK

 • Sociální kompetence

  Prezentační a komunikační dovednosti, týmová spolupráce, umění vyjednávat, kreativita a sociální kreativita, empatie a další

  Prezentační dovednosti v angličtině

 • Efektivní zvládání pracovní zátěže

  Prevence a zvládání stresu, koučování a sebekoučování, timemanagement

 • Projektové a procesní řízení pro pokročilé

  Teorie i praktické náměty, ukázky software, informace o GAUK a dalších možnostech získávání finační podpory

 • Etika ve vědě

  Téma etiky obecně i v konkrétních oblastech vědecké práce na univerzitách

 • Mobility

  Jak žádat o zahraniční studium/spolupráci, abyste maximalizovali pravděpodobnost úspěchu; jak a kde sehnat finance

 • Akademické psaní

  Úvod do akademického psaní v angličtině s rodilou mluvčí

 • Kariérové kompetence

  Slaďování osobního a pracovního života, Assessment centrum nanečisto a další


Počet účastníků se snažíme přizpůsobit tak, aby akce mohly být aspoň částečně interaktivní a účastníci se mohli více zapojit. Všechny semináře i další aktivity jsou vedeny zkušenými odborníky.

Poradenství


Individuální koučink

přináší klientům zvýšení možnosti využití vlastního potenciálu, přesnější uvědomování vlastních silných a slabých stránek, nárůst vědomí vlastní kompetence a odpovědnosti. Kromě dalších přínosů rozvíjí při dlouhodobější spolupráci schopnost tvořivého přístupu k řešeným tématům, schopnost plánování a komunikační dovednosti. V kontextu doktorského studia, vědecké práce a pedagogické činnosti může být spolupráce s koučem užitečná v mnoha oblastech.


Doktorandi i post-doktorandi mohou také využívat služby všech dalších poraden IPSC.


Zaregistrujte se zde


Celá nabídka je pro zájemce z Univerzity Karlovy zdarma.


Poslední změna: 16. červenec 2018 11:29 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

Informační, poradenské a sociální centrum

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám