O cyklu seminářů pro doktorandy

Témata seminářů, kurzů a workshopů

 • Informace ve vědě

  Jak správně číst a publikovat, nejnovější trendy v knihovnách UK, e-learning na UK.

 • Sociální kompetence

  Prezentační a komunikační dovednosti, týmová spolupráce a umění vyjednávat, kreativita a sociální kreativita.

 • Efektivní zvládání pracovní zátěže

  Prevence a zvládání stresu, koučování a sebekoučování, timemanagement.

 • Projektové a procesní řízení pro pokročilé

  Teorie i praktické náměty, ukázky software.

 • Etika ve vědě

  Téma etiky obecně i v konkrétních oblastech vědecké práce na univerzitách.

 • Mobility

  Jak žádat o zahraniční studium/spolupráci, abyste maximalizovali pravděpodobnost úspěchu; jak a kde sehnat finance.


Počet účastníků je přizpůsoben tak, aby akce mohly být aspoň částečně interaktivní a účastníci se mohli více zapojit. Všechny semináře i další aktivity jsou vedeny zkušenými odborníky.

Poradenství

Supervize – skupina

bude určena pro doktorandy a postdoc pracovníky, kteří mají zároveň pedagogické povinnosti a jsou v této roli začátečníky. Bude vedena zkušeným supervizorem a nabídne podporu a místo setkání a výměny zkušeností s kolegy na podobných pozicích v podobné situaci možnost zpětné vazby.


Individuální koučink

přináší klientům zvýšení možnosti využití vlastního potenciálu, přesnější uvědomování reality, vnější i vlastních silných a slabých stránek, nárůst vědomí vlastní kompetence a odpovědnosti. Kromě dalších přínosů rozvíjí při dlouhodobějším působení schopnost tvořivého přístupu k řešeným tématům, schopnost plánování a komunikační dovednosti. V kontextu doktorského studia, vědecké práce a pedagogické činnosti nabízí spolupráce s koučem účastníkům výrazný přínos.

Zaregistrujte se zde


Všechny akce jsou financovány z rozvojového projektu MŠMT a jsou tedy pro zájemce z Univerzity Karlovy zdarma.


Poslední změna: 24. leden 2018 12:49 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

Informační, poradenské a sociální centrum

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:


Další kontakty


Jak k nám