• Akce
  • Den celoživotního vzdělávání & Festival absolventů

Den celoživotního vzdělávání & Festival absolventů

Přijďte zažít sobotu plnou atraktivního a kultivovaného programu pro děti i dospělé a zjistit, co vám může nabídnout Univerzita Karlova. Akce je otevřena pro všechny (bez ohledu na věk), kteří mají zájem o nové poznatky.


Představíme vám kurzy celoživotního vzdělávání všech 17 fakult UK, včetně seminářů Univerzity třetího věku. Na nejstarší české univerzitě se totiž můžete vzdělávat formou řady zájmových a profesních kurzů.Na Dni celoživotního vzdělávání a Festivalu absolventů vás čeká také řada přednášek a praktických ukázek z různých oborů.


Dozvíte se, jak správně poskytnout první pomoc, můžete si nechat změřit tlak nebo třeba vyzkoušet práci televizního moderátora. Nejen děti mohu řešit hlavolamy, skládat origami nebo porozumět tajům žonglování.


A protože tento den zároveň věnujeme našim absolventům, připravili jsme pro vás setkání se spisovatelkou Kateřinou Tučkovou a moderátorem Danielem Stachem.


Vezměte své blízké na Karlovku! Vstup zdarma.

Sobota 13. dubna 2019

Místo:

Karolinum, Ovocný trh 3

Praha 1 – Staré Město

VSTUP ZDARMA


Čas:

1000–1600
Jaký byl letošní ročník?


Prohlédněte si fotky
Materiály ke stažení:


Stáhnout program (PDF)
Stáhnout program (PDF)
     Stáhnout plakát (JPG)
Stáhnout plakát (JPG)


Hlavní program

Stánky fakult a dalších součástí UK

U stánků, kde vám budou k dispozici zástupci všech 17 fakult a dalších součástí UK, se během celého dne budete mít možnost zeptat na cokoliv, co vás ohledně kurzů Univerzity Karlovy zajímá.

Místo konání: Křížová chodba a přilehlé prostory Karolina

Zlaté promoce

Zlatá promoce je slavnostní ceremoniál, kterým si absolventi z roku 1969 připomenou 50 let od svého absolutoria na Univerzitě Karlově. Zlaté promoce jsou letos určeny absolventům následujících fakult: 1. LF, 2. LF, LFP, PřF, MFF, FF. Tento ceremoniál je přístupný veřejnosti.


Harmonogram zlatých promocí:

10.00 Matematicko-fyzikální fakulta

12.30 1. lékařská fakulta, 2. lékařská fakulta, Lékařská fakulta v Plzni

15.30 Přírodovědecká fakula, Filozofická fakulta


Místo konání: Velká aula Karolina, 1. patro


Přednášky a besedy s absolventy UK

Císařský sál

10:00–10:10

Zahájení

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka UK pro studijní záležitosti

10:10–11:00

Přednáška 35 let od první transplantace srdce v bývalém Československu

doc. MUDr. Ondrej Szárszoi, Ph.D., zástupce přednosty Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM

11:10–12:00

Přednáška Morální problémy autonomních vozidel

Mgr. Robin Kopecký, Přírodovědecká fakulta UK, Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice

12:40–13:30

Koncert Komorního ženského sboru Pedagogické fakulty UK

uvede prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka UK pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti

13:40–15:00

Beseda s Mgr. Kateřinou Tučkovou, Ph.D., spisovatelkou a kurátorkou, a Ing. Bc. Danielem Stachem, novinářem a moderátorem

moderuje: Mgr. Václav Hájek, tiskový mluvčí UK

15:00–16:00

Přednáška 600 let od úmrtí Václava IV.

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph. D., prorektor UK pro vědeckou a ediční činnost, historik a vysokoškolský pedagog

Doprovodný program

Pedagogická fakulta

Hra pro děti na téma Karlík a továrna na čokoládu

Hory čokolády a nepoznané dobrodružství můžete zažít vy i vaše děti, pokud se přidáte k naší dobrodružné výpravě za znovuobnovením továrny na čokoládu. Jsme blízko odhalení nejlepšího receptu všech dob. A každý z vás má šanci získat příležitost se zapojit do týmu. Neváhejte a přidejte se na neodolatelný čokoládový výlet.


Právnická fakulta

Test právní gramotnosti aneb 13x vhlédnutí do práva v praxi

Test si můžete vyzkoušet každou hodinu a úspěšní řešitelé získají odměnu.


Co mi U3V dalo navíc – nejzajímavější témata v programu U3V na Právnické fakultě UK (11.30 Malá recepční místnost)


Lékařská fakulta v Plzni

Bojíte se doktora? U nás nemusíte!

S mediky a pracovníky Lékařské fakulty UK v Plzni si můžete na modelech používaných při výuce sami vyzkoušet, jak správně resuscitovat, jak se zašívají rány a mnoho dalšího.

  • Studentský spolek IFMSA CZ Plzeň: nemocnice pro medvídky, chirurgické šití, sexuální výchova pro pokročilé, měření krevního tlaku, vyšetřovací stanoviště s modely prsou a varlat zaměřené na prevenci karcinomů, stanoviště věnované mentálnímu zdraví.

  • Studentský spolek LSS: Spolek dobrovolných záchranářů: teoretické informace o první pomoci, praktické rady a ukázky metod zachraňování, které si budete moci vyzkoušet.

  • Ústav hygieny a preventivní medicíny: screeningové vyšetření aterosklerózy.


Přírodovědecká fakulta

Molekulární kuchyně

Taky vám dospělí říkali, že hrát si s jídlem se nesluší? V molekulárním baru vedeném Přírodovědci.cz z Přírodovědecké fakulty vám rádi dokážeme pravý opak.


Chemikova zahrádka

Chemici z Přírodovědecké fakulty si pro děti i dospělé připravili zábavný workshop, kde si můžete připravit tzv. chemikovu zahrádku, tedy nechat vyrůst barevnou zahrádku z různých chemikálií a tu si pak odnést domů jako suvenýr.


Pohled na svět očima geografů

Vybrané ukázky, jak geografové a demografové vnímají svět. Netradiční pohled na známá místa, populace nebo mapy. Přijďte si vyzkoušet vlastní znalosti a dozvědět se více o geografii na PřF UK.


Matematicko-fyzikální fakulta

Matematika v žonglování, žonglování s matematikou

Je možné jev jako žonglování matematicky popsat? Jak a proč to vůbec dělat? Matematický zápis žonglování popíšeme pomocí teorie celočíselných posloupností, teorie grafů či teorie copánků a ukážeme si několik grafických reprezentací.


Zajímavé pokusy s dusíkem

Ukážeme si zajímavé hrátky s dusíkem majícím −196 °C, a dokonce i složitější jevy, jako je supravodivá levitace. Vše si budou moci zájemci osahat vlastníma rukama. Přidáme i informace o fyzikálním výzkumu probíhajícím na pracovištích MFF.


Hlavolamy

Zkuste si zábavné hlavolamy pro děti i dospělé. Složit si můžete třeba vlastní hexaflexagon.


Origami

Naučte se skládat papír. Co takhle vyrobit si origami náušnice? A pro děti třeba zvířátka.


Fakulta sociálních věd

Karetní hra „To letí století!“ (9.30–11.00)

Přijďte si se studenty FSV UK zahrát hru o moderních dějinách. Zábavnou formou si tak můžete zkusit, zda znáte ty nejdůležitější události posledních 100 let našich dějin. Hru připravil projekt Stužák, kde jsou zapojeni také studenti Fakulty sociálních věd a Právnické fakulty UK.


Mobilní TV (12.00–15.00)

Vyzkoušejte si práci moderátora zpráv. Před kamerou si zkuste práci se čtecím zařízením a uvedení krátké reportáže. TV studio zajišťuje Rozhlasová a TV laboratoř při IKSŽ FSV UK.


Projekt Stužák: Mezinárodní krize 2020 (15.00-16.00 Malá recepční místnost)

Workshop Mezinárodní krize 2020 vás zavede do smyšlené budoucnosti a vaším cílem bude vyřešit simulovanou krizi z pohledu mezinárodních vztahů.


Husitská teologická fakulta

Vzdělávací film Náboženství v kyberprostoru (10:00-11:00 a 12:30-13:00 Malá recepční místnost)

Film představuje náboženství v nových médiích, od webu 2.0 přes sociální sítě a smartphonové aplikace až po počítačové hry pro jednoho i více hráčů, jež tvoří celé simulované virtuální světy.


Ústřední knihovna a Evropské dokumentační a informační středisko

Kvízy, testy zručnosti – origami, logická cvičení

Muzeum dějin UK

Stálou expozici věnovanou dějinám Univerzity Karlovy najdete v gotickém sklepení historického Karolina.


Fotokoutek

Vyfotografujte se v našem tematickém fotokoutku!


* Změna programu vyhrazena.Poslední změna: 25. duben 2019 15:36 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám