Den celoživotního vzdělávání & Festival absolventů


Setkání pro všechny

Univerzitě Karlově záleží i na jejích absolventech – přijďte se o tom přesvědčit a dozvědět se, jaké možnosti univerzita a její fakulty pro své absolventy nabízejí. Představíme vám širokou nabídkou vzdělávacích programů zájmových i profesních (pro lékaře, právníky, učitele, děti…), určených pro občany ČR i pro cizince, či nabídneme možnosti dalšího vzdělávání prostřednictvím internetu. Seznámíme vás i se vzdělávacími, kulturními a společenskými událostmi, které průběžně připravujeme pro naše absolventy. Pro všechny návštěvníky je v průběhu celého dne připraven bohatý doprovodný program.


Kdy a kde?

Datum: 22. dubna 2017

Čas: 10–16 hod


Místo:

Karolinum, Ovocný trh 3

Praha 1 – Staré Město

VSTUP ZDARMA


Stáhněte si plakát (PDF, 140 kB)


Fotky z letošního setkání

Prohlédněte si fotky z akce

Vaše fotky z fotokoutku


Přednášky a setkání

Místo konání: Císařský sál


10:00–10:10

Úvodní slovo

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti

10:10–10:55

Moc (dez)informací

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., členka Kolegia rektora

Žijeme v době přesycení informacemi. Je čím dál obtížnější odlišit skutečně podstatné od nedůležitého, rozpoznat nepravdivou či záměrně manipulativní informaci, stejně jako vytvořit si vlastní dostatečně spolehlivý informační „feed“, který by obsahoval jak to, co nás baví, tak to, co bychom měli vědět. Problém vypořádat se s informacemi mají i novináři, což souvisí s výraznými změnami, kterými nejen česká mediální sféra v posledních několika letech prochází. Jak vlastně uvažovat o pojmech dezinformace, propaganda, či dokonce hybridní válka? A proč bychom o nich vlastně měli uvažovat? Na to se pokusí odpovědět tato přednáška.

11:00–11:55

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až je plný bisfenolu

Ing. Jan Nevoral, Ph.D.

Moderní doba nám mimo svých výdobytků přináší i svá úskalí. Mezi nimi látky, kterými se lidstvo obklopilo zejména v podobě plastů. Jejich společným jmenovatelem je, že ovlivňují člověka po celý jeho život každý den, sice ve velmi nízkých dávkách. Je pak velkým překvapením, že i tato malá množství mají tolik nepříznivý vliv na zdraví člověka. Je velmi znepokojivé, že postižena je hormonální bilance a tak i reprodukce člověka! Prozatím nejnebezpečnějším se zdá být bisfenol – je všudypřítomný a hojně používaný. A tak ho běžně přijímáme každý den, třeba s pitnou vodou.

12:00–12:20

Koncert – soubor I Delletanti z Pedagogické fakulty

Stará světská hudba, villanely a madrigaly ze 16. a počátku 17. století.

13:00–13:55

Sakrální prostory hradu Karlštejna

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

V přednášce se zaměříme na symboliku a uměleckou výzdobu sakrálních prostor hradu Karlštejna. Hrad založil Karel IV. jako schránu říšských a českých insignií a relikvií. Stavba má trojstupňovou symbolickou strukturu. Nejníže je položen císařský palác, jehož velký sál v patře byl vyzdoben tzv. Lucemburským rodokmenem, následuje kapitulní kostel Panny Marie, s apokalyptickým cyklem a tzv. Ostatkovými scénami a drobná kaple ostatků utrpení Páně, jež sloužila po určitý čas (než byla dostavěna kaple sv. Kříže) jako tresorium pro říšské relikvie. Po schodišti zdobeném svatováclavským a svatoludmilským cyklem, poukazujícím na původ Karla IV. se dostaneme ke kapli sv. Kříže, vyzdobené 129 obrazy Mistra Theodorika a jeho dílny, které představují Ecclesii triumphans.

14:00–14:55

Beseda s absolventy

RNDr. Václav Větvička a Mgr. Petr Eliáš

Pozvání k besedě s významnými absolventy Univerzity Karlovy letos přijali RNDr. Václav Větvička a Mgr. Petr Eliáš.

RNDr. Václav Větvička, český botanik, spisovatel a popularizátor vědy. Absolvent Přírodovědecké fakulty působil jako vedoucí Průhonického parku, dlouhá léta byl ředitelem Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty a v současné době je vedoucím zámeckého parku ve Štiříně. Jeho botanické poradny jsou díky televizi i radiu populární mezi nejširší veřejností.

Mgr. Petr Eliáš je šéfredaktorem nakladatelství Albatros.

Přijďte si poslechnout zajímavé osudy a debatovat s našimi absolventy!

15:00–16:00

Centrum vizuální historie Malach

PhDr. Jiří Kocian

Centrum vizuální historie Malach: synergie informatiky, lingvistiky a orální historie. Centrum vizuální historie malach při Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF Univerzity Karlovy poskytuje místní přístup k rozsáhlému digitálnímu archivu Nadace šoa Univerzity Jižní Kalifornie. Tento licencovaný on-line archiv obsahuje přes 54 000 audiovizuálních nahrávek rozhovorů, které pokrývají dějiny celého 20. století. Rozhovory s pamětníky byly v letech 1994–1999 pořízeny v 56 zemích a ve 32 různých jazycích. Česky je k dispozici přes 550 interview v průměrné délce 2 hodiny. Všechny rozhovory jsou plně dostupné v CVH Malach a přístupné zájemcům z řad veřejnosti i odborníků. Cenný audiovizuální materiál slouží jako plnohodnotný pramen pro práci badatelů, pedagogů i studentů napříč vědními disciplínami od počítačové lingivistiky po antropologii. Díky tomu představuje CVH Malach unikátní místo propojování těchto disciplín a spolupráce výzkumníků z těchto oblastí. V databázi lze snadno najít relevantní výpovědi s využitím sofistikovaných vyhledávacích nástrojů - hledat lze pomocí více než 62 000 klíčových slov z nejrůznějších oborů a oblastí i pomocí fulltextového vyhledavače. V rámci přednášky bude představen charakter těchto zdrojů, praxe vyhledávání v archivu a některé projekty, které tyto materiály využívají.


Děkujeme Magistrátu hl.m. Prahy za podporu


Zajímavosti z celoživotního vzdělávání

Význam zaměření pozornosti pro osobní rozvoj

Nahlédneme pod pokličku práce se svým osobním záměrem. Otevřeme následující otázky: jaká je role vnější a vnitřní motivace pro utváření naší osobní cesty? Jakou roli v tom hraje rozum a jakou emoce? Jakými směry se vydat a jak poznat, které cesty mají smysl, a které nikoli? Formou přednášky a jednoduchých cvičení si ověříme, kde každý na své cestě osobního rozvoje jsme a jakými cestami se můžeme vydat dál.

Malá aula 1330–1430


Přírodovědecká fakulta

Molekulární kuchyně

Taky vám dospělí říkali, že hrát si s jídlem se nesluší? V molekulárním baru vedeném Přírodovědci.cz z Přírodovědecké fakulty vám rádi dokážeme pravý opak.


Svět pod mikroskopem

Přijďte prozkoumat drobné zázraky přírody a techniky. Krása některých zdánlivě obyčejných věcí totiž vynikne až pod mikroskopem. Máme pro každého něco!


Pohled na svět očima geografů

Vybrané ukázky toho, jak geografové a demografové vnímají svět - netradiční pohled na známá místa, populace nebo mapy. Přijďte si vyzkoušet vlastní znalosti a dozvědět se více o geografii na PřF UK.


Matematicko-fyzikální fakulta

Matematika žonglování

V prezentaci poodhalíme jaká matematika se skrývá v žonglování a proč je vhodné jevy jako žonglování matematicky popisovat. Kromě počítačové simulace nebudou chybět praktické ukázky a možnost si žonglování vyzkoušet na vlastní kůži.


Lékařská fakulta v Plzni

Ústav hygieny a preventivní medicíny

prezentace: periferní měření pulzní vlny pletysmografickou metodou u seniorů

propagace Poradny zdravé výživy i cvičení pro seniory


Ústav klinické biochemie a hematologie, Projektové a investiční oddělení

Moderní výukové metody na LF UK v Plzni demonstrované na interaktivním kvízu/workshopu "Jak odlišit pravdu od lži aneb co je moudrost předků a co je vypočítavost obchodníků".


Studentský spolek IFMSA CZ Plzeň

ukázky a možnost vyzkoušení chirurgického šití;

prevence rakoviny prsu a edukace samovyšetřování na modelu;

prevence sexuálně přenosných chorob a zvýšení povědomí interaktivním kvízem;

prevence civilizačních chorob, měření tlaku a tuku,

edukace o diabetu


Studentský spolek Sdružení studentů stomatologie ČR

předvedení správné ústní hygieny s modely zubů, kartáčků a dalších pomůcek


Studentský spolek LSS Záchranáři

teoretické informace o první pomoci, praktické rady a ukázky metod zachraňování, které si budou moci vyzkoušet i účastníci akce


1. lékařská fakulta – Vyzkoušejte si program CŽV na vlastní kůži!

První pomoc

(zájmový program CŽV, který se uskuteční v rámci Dne CŽV a Festivalu absolventů)

V rámci Dne celoživotního vzdělávání a Festivalu absolventů bude pro zaregistrované účastníky uskutečněn zájmový program celoživotního vzdělávání s názvem První pomoc, který připravila 1. lékařská fakulta. Jedná se o program, který účastníka seznámí s poskytováním první pomoci, resuscitací a jejím praktickým nácvikem. V rámci programu budou mít účastníci možnost trénovat tuto dovednost na zdravotnických modelech za účasti školených lektorů.

Do programu je nutné se nejprve zaregistrovat (viz odkaz níže). Následně budou zaregistrovaným účastníkům zaslány další organizační informace. Účastníkům bude vydáno osvědčení o absolvování programu. Program je určen pro veřejnost a je kapacitně omezen. Účast v programu je zdarma.

Datum, čas a místo uskutečnění programu: 22. 4. 2017, 10:00 až 14:00 hod., Zelená posluchárna (Celetná 20, Praha 1, 1. patro, č. dv. 141)

Do programu se můžete registrovat zde


Zlatá promoce pro absolventy roku 1967

Připomenout si jeden z nejdůležitějších okamžiků života, zavzpomínat na školní léta a potkat se se svými spolužáky mohou letos v rámci programu Festivalu absolventů absolventi fakult Univerzity Karlovy i jejich rodiny a přátelé.

V ten den pořádá Univerzita Karlova takzvanou Zlatou promoci pro absolventy některých svých fakult z roku 1967, mezi které patří i dnešní 1. lékařské fakulty UK (tehdejší Fakulty všeobecného lékařství), 2. lékařská fakulta UK (dříve Fakulta dětského lékařství), Lékařská fakulta v Plzni a Matematicko-fyzikální fakulta.

Po slavnostním obřadu si absolventi mohou užít další program, např. přednášky, prohlídky historických prostor Karolina a expozice univerzitního muzea, hudební vystoupení, či se na stáncích fakult a univerzitních součástí dozvědět o možnostech dalšího vzdělávání na Univerzitě Karlově.


Dětský program

Nechte na sebe dýchnout středověk. Setkejte se se skutečnými šermíři a vyzkoušejte si něco z jejich umění. Procvičte svou přesnost v hodu na cíl i svou bystrou mysl při stavbě hlavolamu. Využijte příležitost, vytvořit si vlastní erb, zpívat bardské písně a získejte rytířský řád. Ať jste malí nebo velcí, máte se na co těšit.


Komentované prohlídky historických prostor Karolina

Délka prohlídky je cca 50 minut.

Prohlídka od 14:30 Zaregistrujte se.

Prohlídka od 15:30 Registrovat se můžete v den akce u vstupu do Karolina.

Kapacita prohlídek je omezena, registrovaní zájemci mají přednost.


Muzeum

Stálou expozici věnovanou dějinám Univerzity Karlovy najdete v gotickém sklepení historického Karolina. Historii Univerzity Karlovy popisuje tato výstava v pěti tematických blocích: Pražské obecné učení, Utrakvistická univerzita, Karlo-Ferdinandova univerzita, Cesta k české univerzitě, Univerzita Karlova. Nechybí ani významné osobnosti naší nejstarší univerzity, ani připomínka jejího společenského, kulturního a politického významu.


Fotokoutek

Vyfoťte se s dětmi, přáteli či spolužáky v našem tematickém fotokoutku!

Naleznete ho v přízemí u šaten.


Výstava Magičtí Lucemburkové

Magičtí Lucemburkové, čeští králové a panovníci Svaté říše římské, unikátní výstava, která je sestavena z originálních replik korunovačních klenotů, z 3D modelů středověkých hradů a dalších významných staveb doby lucemburské, z faksimil dobových rukopisů a ilustrací, ze soch panovníků od akademického sochaře Igora Kitzbergra bude v roce 2017 uvedena v několika městech v České republice.

Vy ji v rámci Dne celoživotního vzdělávání a Festivalu absolventů můžete ZDARMA zhlédnout v Křížové chodbě historického Karolina.

Více o výstavěPoslední změna: 24. duben 2017 14:00 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Informační, poradenské a sociální centrum

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:


Další kontakty


Jak k nám