Projekty

IPSC je aktuálně realizátorem dvou projektů podpořených z Fondů Evropské unie. (Naše realizované projekty si můžete můžete prohlédnou zde.


Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362Popis projektu: Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání na Univerzitě Karlově a profilace vzdělávacích aktivit tak, aby byla zajištěna jejich potřebnost pro trh práce. Rozvojové aktivity na jednotlivých pracovištích jsou zaměřeny na podporu podnikavosti a posilování dovedností studentů v souladu s poptávkou a vývojem trhu práce. Nedílnou součástí projektu je také posílení internacionalizace výuky, inovace stávajících a tvorba nových studijních programů.


IPSC se ve svých aktivitách zaměřuje na praktické semináře, které posilují tzv. měkké dovednosti. Semináře jsou určeny jak studentům, tak zaměstnancům univerzity. Zahrnují jednodenní, vícedenní workshopy, ale také 3-měsíční e-learningový kurz zaměřený na projektové řízení. Sledujte naší nabídku v aktualitách!


Zkvalitnění strategického řízení na Univerzitě Karlově v oblasti lidských zdrojů ve VaV

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006210

Sem ta samá loga jako výše (tj. EU a MSMT)


IPSC má na starosti jednu z aktivit, tzv. Science Slam, inovativní formát, který popularizuje vědu a výzkum. Jedná se o soutěž, ve které vědci formou stand-upu představují své zajímavé vědecko-výzkumné projekty.


Více o Science Slamu na UK zde: www.scienceslam.cuni.czPoslední změna: 30. září 2018 23:01 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

Informační, poradenské a sociální centrum

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám