Veletrhy pracovních příležitostí na UK

Den firem pro matematiku a informatiku - CareerMarket

Den firem pro matematiku a informatiku je určen všem studentům a absolventům Matematicko-fyzikální fakulty UK, kteří si chtějí rozšířit obzory o možnostech uplatnění v oblastech matematiky a informatiky, mohou zde získat kontakty, konkrétní nabídky stáží, trainee programů, brigád i pracovních míst. Návštěvníci mají možnost setkat se zástupci firem po celý den osobně na stáncích nebo zhlédnout jednotlivé prezentace v Malé aule. Vstup je volný, vítáni jsou i studenti a absolventi z dalších vysokých škol (VŠE, ČVUT aj.).

Podrobnější informace k ročníku 2018 včetně přesných termínů budou průběžně zveřejňovány na webové stránce.


Termín: 12. listopadu 2018

Místo: Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, Malostranské náměstí 25, Praha 1

Web: www.careermarket.cz/careermarket/den-firem-pro-matematiku-a-informatiku


Trimed Job

Veletrh práce 3. lékařské fakulty je akce pořádaná spolkem studentů Trimed ve spolupráci s 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy. Cílem akce je přiblížit studentům a absolventům lékařské fakulty jejich možnosti po ukončení studia a pomoci jim při důležitých rozhodnutích týkajících se jejich následného pracovního uplatnění. Program letošního ročníku je zaměřen na magisterský obor Všeobecné lékařství a bakalářský obor Všeobecná sestra. Veletrh se bude konat 22. listopadu 2017 pod záštitou pana děkana prof. MUDr. Michala Anděla, CSc. Kromě prezentace zdravotnických zařízení se účastníci mohou těšit na velké množství zajímavých přednášek uznávaných odborníků z lékařského prostředí, které studentům přiblíží jednotlivé obory ze zcela jiného úhlu, než jak je tomu při standardní výuce. Hlavním partnerem veletrhu je společnost AGEL a.s.


Termín: listopad 2018

Místo: 3. lékařská fakulta, Ruská 87, Praha 10

Web: job.trimed.cz


Job Fair Contact 2018

Mezinárodní studentský spolek ELSA Praha vás již po 18. zve na veletrh pracovních příležitostí Job Fair Kontakt 2017.

Díky třídennímu trvání tě čeká ještě více možností získat informace o pracovních příležitostech v právnickém oboru. Nachystej si dotazy, vytiskni CV, přijď na Job Fair Kontakt a získej příležitost u nejlepších a mezi studenty práv nejžádanějších zaměstnavatelů.


Termín: bude upřesněn

Místo: Aula Právnické fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Bazén)

Web: www.pravniprostor.cz/aktuality/params/tag/job-fair


Kariérní den PřF UK 2017

Výběr správné kariérní cesty po ukončení studia není pro žádného z čerstvých absolventů snadná věc. Jelikož zdaleka ne všichni absolventi zamíří do čistě vědeckých pozic, připravila naše fakulta den zaměřený na kariérní uplatnění mimo tu nejčistější vědu. Studenti se mohou seznámit nejen s tím, jak se správně připravit na nároky světa mimo fakultu, ale například jak již během studia kontaktovat potenciální budoucí zaměstnavatele. Dozvíte se také, jak se připravit pro práci či letní brigádu v zahraničí nebo si také nanečisto vyzkoušíte, jak vypadá takový kariérní koučink.


Termín: březen 2019

Místo: Budova Albertov 6, chodba v prostorech prvních dvou nadzemních podlaží, Mineralogická posluchárna - přednášky

Web: www.natur.cuni.cz/fakulta/absolventi/karierni-poradenstvi/burzy-prace-a-karierni-dny


Pracovní veletrh pro studenty a absolventy sociálních věd

Pracovní veletrh pro studenty a absolventy sociálních věd je pořádán pod záštitou Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd, nicméně brány veletrhu jsou otevřeny pro studenty a absolventy celé Fakulty sociálních věd, ale i např. Fakulty humanitních studií a Filosofické fakulty.


Termín: duben 2019

Místo: Univerzitní areál Jinonice, U Kříže 8, 158 00 Praha 5

Web:

Veletrh pracovního uplatnění v medicíně a farmacii

Veletrh pracovního uplatnění v medicíně a farmacii je koncipován tak, aby zprostředkoval osobní kontakt mezi studentem a jeho potenciálním zaměstnavatelem. Velká pestrost vystavovatelů zajišťuje studentům široký výběr pracovních příležitostí. Pro zvýšení atraktivity vystoupí přednášející se zkušenostmi ze zdravotnictví v České republice i v zahraničí. V rámci veletrhu také proběhne workshop na téma přijímací pohovor.

Součástí veletrhu bude celodenní catering.


Termín: bude upřesněn

Místo: Výukové centrum Lékařské fakulty UK v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové

Web: www.vpumf.cz


Den firem pro fyziku

Den firem pro fyziku je organizován pravidelně v dubnu portálem CareerMarket ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK a Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT. Je zaměřen na prezentaci firem, výzkumných center a ústavů působících v oblasti aplikované fyziky a fyzikálního výzkumu a v technických oborech.

Podrobnější informace včetně přesných termínů budou průběžně zveřejňovány na webové stránce.


Termín: duben 2019

Místo: Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, V Holešovičkách 2, Praha 8

Web: www.careermarket.cz/careermarket/den-firem-pro-fyziku


Vzhledem k tomu, že konkrétní data a místa konání některých veletrhů nebyla ke dni vydání tohoto přehledu oficiálně schválena vedením fakult, jsou některé údaje pouze orientační a doporučujeme sledovat webové stránky jednotlivých veletrhů i fakult.


Poslední změna: 23. červenec 2018 10:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

Informační, poradenské a sociální centrum

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám