Kariérní služby

Kariérní služby na UK fungují jak na úrovni celouniverzitní v rámci Informačního, poradenského a sociálního centra, tak na fakultní úrovni (např. Kariérní poradenské centrum na MFF UK, výzkumem uplatnitelnosti absolventů UK se zabývá Středisko vzdělávací politiky PedF UK, data o absolventech UK sbírá Oddělení analýz a strategií Kanceláře rektora atd.).Kromě služeb pro studenty (kariérová poradna, koučování, semináře na podporu rozvoje kariéry) jsou rozvíjeny i služby pro absolventy (Klub Alumni UK, spolky absolventů na fakultní úrovni), možnosti dalšího vzdělávání a nabídka služeb pro zaměstnavatele jako jsou veletrhy pracovních příležitostí, akce firem na jednotlivých fakultách či zveřejňování nabídek zaměstnání, brigád a stáží.
Poslední změna: 24. leden 2018 12:49 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Informační, poradenské a sociální centrum

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:


Další kontakty


Jak k nám