Důležité termíny


Podání přihlášky: Termíny naleznete zde v podmínkách přijímacího řízení.


Pozvánka na přijímací zkoušku: Je-li součástí ověřování podmínek přijetí ke studiu přijímací zkouška, bude Vám fakultou zaslána pozvánka k této zkoušce s vyrozuměním o jejích pravidlech a průběhu nejpozději 30 dní před datem jejího konání.


Období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) se stanoví pro všechny typy studijních programů do 30. září 2018.


Pro uchazeče, kteří vykonali maturitní zkoušku v podzimním termínu, jakož i pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2018 rozhodnuto, se stanoví období pro ověřování podmínek k přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení) do 22. října 2018. Stejné období pro ověřování splnění podmínek přijetí se stanoví i pro uchazeče magisterských studijních programů, které navazují na bakalářský studijní program, a pro uchazeče doktorských studijních programů, kteří absolvovali studium v bakalářském nebo magisterském studijním programu v době od 1. do 30. září 2018, a to pro případ doložení požadovaného vzdělání podle § 48 odst. 3 zákona o vysokých školách.


Vydání rozhodnutí: Rozhodnutí musí být vydáno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu.


Odvolání: Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. Informace k odvolacímu řízení ve věci přijetí ke studiu naleznete zde.
Poslední změna: 30. leden 2018 10:00 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

Informační, poradenské a sociální centrum

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám