Zlaté promoce

Zpět na hlavní stránku


Připomenout si jeden z nejdůležitějších okamžiků života, zavzpomínat na školní léta a potkat se se svými spolužáky mohou letos v rámci programu Festivalu absolventů absolventi fakult Univerzity Karlovy i jejich rodiny a přátelé.


V ten den pořádá Univerzita Karlova takzvanou Zlatou promoci pro absolventy některých svých fakult z roku 1968, mezi které patří i dnešní 1. lékařské fakulty UK (tehdejší Fakulty všeobecného lékařství), 2. lékařská fakulta UK (dříve Fakulta dětského lékařství), Matematicko-fyzikální fakulta, Přírodovědecká fakulta a Filozofická fakulta.


Po slavnostním obřadu si absolventi mohou užít další program, např. přednášky, prohlídky historických prostor Karolina a expozice univerzitního muzea, hudební vystoupení, či se na stáncích fakult a univerzitních součástí dozvědět o možnostech dalšího vzdělávání na Univerzitě Karlově.


Zlaté promoce se letos uskuteční celkem dvě. Časové rozdělení fakult bylo určeno na základě počtu absolventů z jednotlivých fakult, a to následovně:


1100

Matematicko-fyzikální fakulta

1300

Přírodovědecká fakulta, 1. lékařská fakulta, 2. lékařská fakulta, Filozofická fakulta


Absolventi obdrží pamětní pero s motivem UK a dopis rektora v univerzitních deskách. Jednotlivé fakulty dále připravují pro své absolventy další upomínkové předměty/dokumenty na základě vlastního výběru.


Změna programu vyhrazena.


Zpět na hlavní stránku


Poslední změna: 9. duben 2018 11:29 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

Informační, poradenské a sociální centrum

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám