Informace k programu Multisport


Pro vstup do placeného programu se zaregistrujte na adrese http://bit.ly/UKmultisport.


Potřebné dokumenty pro vstup do placeného programu

1. Dohoda o srážkách ze mzdy

2. Žádost zaměstnance o zařazení do Programu MultiSport

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů.


Tyto dokumenty jsou pro všechny fakulty nebo součásti UK stejné


Následující dokumenty jsou rozdílné pro jednotlivé fakulty nebo součásti UK.

Upozornění:

  • Částka bude sražena ze mzdy za předcházející měsíc (v dokumentu vyžluceně) zapojení do placeného programu (tj. začíná-li program v listopadu, bude sražena za říjen, začíná-li v lednu 2019, srážka proběhne za prosinec 2018 atd.).

  • Podpisy paní kvestorky nebo tajemníků fakult neshánějte - zajistíme je hromadně.

  • Příslušnou dohodu o srážkách ze mzdy vyhotovte ve třech stejnopisech (jeden stejnopis pro zaměstnance, dva pro zaměstnavatele).

Fakulta sociálních věd

Zaměstnanci FSV vše řeší s Bc. Angelikou Hájkovou, email:

Důležitá data pro přihlašování a odhlašování do/z programu Multisport

Do programu Multisport probíhá přihlašování i odhlašování čtvrtletně a to následovně:

Začátek/konec placeného období

Přihlašování a odhlašování možné do

01. 11. 2018

15. 10. 2018

01. 01. 2019

10. 12. 2018

01. 04. 2019

15. 03. 2019

01. 07. 2019

15. 06. 2019V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na Ing. Kamilu Špikovou na emailu: nebo na Petra Havlíčka


Information about Multisport program

Following documents are only English specimen, just for your information what do you undersign. You should download the Czech version accroding to your Faculty or part of the University)


If you have any questions, do not hesitate to ask Ing. Kamila Špiková on email: or Petr Havlíček ( )Poslední změna: 20. říjen 2018 18:44 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

Informační, poradenské a sociální centrum

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:


Provozní doba: po–čt 9–18 hod., pá 9–16 hod.

Další kontakty


Jak k nám