Multisport kartaZákladní informace

  • Určeno pro zaměstnance Rektorátu, Kolejí a menz, Správy budov a zařízení, FSV, FHS, FF, KTF, PF, PřF, PedF, HTF, MFF a ÚJOP (ostatní fakulty a součásti se připojí podle svého zájmu případně později).

  • Zaměstnanci s úvazkem 0,5 a vyšším si můžou prostřednictvím zaměstnavatele zakoupit MultiSport kartu (nelze s úvazkem pod 0,5 ani DPP a DPČ).

  • Paušální částka je zaměstnancům srážena měsíčně ze mzdy.

  • Přihlašování a odhlašování do programu probíhá čtvrtletně na http://bit.ly/UKmultisport. Následně (viz důležitá data) je nutné zanést správně vyplněnou, vytištěnou a podepsanou dokumentaci na UK Point (zaměstnanci FSV na jejich personální oddělení).

  • Nejčasteji kladené dotazy zde. Případné další dotazy zodpoví Jan Cyž na emailu .

Potřebné dokumenty pro vstup do placeného programu

1. Dohoda o srážkách ze mzdy

2. Žádost zaměstnance o zařazení do Programu MultiSport

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů.


Tyto dokumenty jsou pro všechny fakulty nebo součásti UK stejné


Následující dokumenty jsou rozdílné pro jednotlivé fakulty nebo součásti UK.

Upozornění:

  • Jak neudělat chybu při vyplňování se dozvíte ZDE

  • Podpisy paní kvestorky nebo tajemníků fakult neshánějte - zajistíme je hromadně.

  • Příslušnou dohodu o srážkách ze mzdy vyhotovte ve třech stejnopisech (jeden stejnopis pro zaměstnance, dva pro zaměstnavatele).

Fakulta sociálních věd

Zaměstnanci FSV odevzdávají kompletní dokumentaci na personální oddělení Bc. Angelice Hájkové, email:

Důležitá data pro přihlašování a odhlašování do/z programu Multisport

Do programu Multisport probíhá přihlašování i odhlašování čtvrtletně a to následovně:

Začátek/konec placeného období

Přihlašování a odhlašování možné do

01.01.2020

11.12.2019

01.04.2020

15.03.2020


Důležité upozornění: Správně vyplněné, vytisknuté a podepsané Odstoupení od Dohody o srážkách ze mzdy doneste vedoucí Vašeho personálního oddělení a zároveň se odhlašte na odkazu http://bit.ly/UKmultisport.


V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na Jana Cyže .


Information about Multisport program

Following documents are only English specimen, just for your information what do you undersign. You should download the Czech version according to your Faculty or part of the University)


Important notice: If you want to withdraw from the Multisport program, please deliver the correctly completed, printed and signed czech version of Odstoupení od Dohody o srážkách ze mzdy (Withdrawal from Agreement on Deductions from Wages) to your head of the Human resources department and unsubscribe on the link http://bit.ly/UKmultisport at the same time!


If you have any questions, do not hesitate to ask Jan Cyž .Poslední změna: 16. leden 2020 15:08 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám