• Zajímavé akce

Zajímavé akce


Developing effective presentations in English II.

Prezentační dovednosti v angličtiněPotřebujete vystoupit na konferenci a v angličtině přednést přednášku o svém výzkumu? Chcete se dozvědět, jak připravit prezentaci, která vaše publikum neuspí a přitom sdělí vše potřebné a důležité? Máte zájem seznámit se se základními principy grafického designu, které vám umožní připravit efektivnější snímky v PowerPointu, či jiném programu? Odpovědi na tyto otázky naleznete v semináři na téma prezentačních dovedností.


Seminář je rozdělený na dvě části (2x180 min), které se uskuteční ve dnech 5. 4. a 19. 4. 2017 (vždy 9:00-12:00) - registrace je platná na oba semináře.


V první části se budeme zabývat postupy při přípravě obsahu, struktury a vizuální stránky prezentací. Dále se zaměříme na strategie pro přednes, včetně doporučení vhodných jazykových prostředků v angličtině. Zaměříme se též na vybrané psychologické aspekty a na možnosti účinné interakce s publikem. Posluchači si pak teoretické poznatky vyzkouší v praktické, navazující části semináře o 14 dní později, kdy přednesou vlastní prezentace a získají konstruktivní zpětnou vazbu. Účast v této druhé části je podmíněna absolvováním úvodního semináře. Obě části semináře budou probíhat v anglickém jazyce (předpokládáme jazykové znalosti posluchačů minimálně na úrovni B1.


Seminář vedou:


PhDr. Veronika Quinn Novotná, Ph.D.,

James Tufano, Ph.D.


Developing effective presentations in English

Do you need to present your research in English at conferences? Would you like to find out how to prepare a presentation that conveys everything that is important and relevant while not lulling your audience to sleep? Do you want to get familiar with basic principles of graphic design, so your PowerPoint or Keynote slides are more effective? This seminar will touch upon many aspects and skills that are essential for public speaking and presentation design.


The seminar is divided into two parts (180 mins each) which will take place on April 5th and 19th (9:00 to noon). Both workshops are included in a single registration.


In the first seminar we will discuss strategies that help us structure our content and cover the visual aspect of slide design. Further we will focus on how to deliver your talk (i.e. stress management, preparation, etc.) and what linguistic means are preferred in scientific English. Also, we will cover crucial psychological aspects and possibilities of engaging the audience. All attendees will get a chance in the second part of the workshop (April 19th) to turn theory into practice, i.e. to present their own talk and receive friendly but constructive feedback from the tutor and peers. The participation in the second workshop is only possible for those who also attend the first one. The whole workshop is conducted in English (the minimum proficiency level expected is B1-B2).


Tutors:

PhDr. Veronika Quinn Novotná, Ph.D.,

James Tufano, Ph.D.


Začátek akce 19. dubna 2016 v 09:00
Konec akce 19. dubna 2016 v 12:00
Druh akce Kurzy, workshopy, semináře
Organizátor Informační, poradenské a sociální centrum UK
Email na organizátora silvie.nedvedova@ruk.cuni.cz
Program Registrace je platná na oba semináře.
Místo konání akce Zelená posluchárna 1. patro, č. dv. 141, Celetná 20, Praha 1
Rezervace http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10001
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Informační, poradenské a sociální centrum

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:


Další kontakty


Jak k nám