• Zajímavé akce

Zajímavé akce


Kritické a tvořivé myšlení

Hlavním cílem semináře je představit vybraná pojetí kritického a tvořivého myšlení tak, aby si účastníci příslušné postupy sami vyzkoušeli a mohli je dále využívat při svém studiu.


Po skončení semináře budou účastníci schopni


- uvést základní charakteristiky kritického myšlení v pojetí Stephena Brookfielda a Foundation for Critical Thinking

- lépe odhalovat skryté předpoklady a vnitřní rozpory textu

- shrnout lépe hlavní argumenty textu a navrhnout k nim protiargumenty

- zaujmout stanovisko k vybranému problému z perspektivy různých aktérů

- porovnat rozdíly mezi kritickým a tvořivým myšlením


Popis


Seminář předpokládá aktivní zapojení studentů. Úvodní část je postavena na práci s textem pomocí metod programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení a Stephena Brookfielda. V druhé části se zaměříme na rozbor a tvorbu argumentů na příkladu vybraného kontroverzního tématu. Na toto téma proběhne poté i diskuse v rolích. V závěrečné části si účastníci vyzkouší několik postupů rozvíjejících tvořivé myšlení a porovnají charakteristiky kritického a tvořivého myšlení.


Použité a doporučené zdroje

  • BROOKFIELD, Stephen. Teaching for Critical Thinking: Tools and Techniques to Help Students Question Their Assumptions. San Francisco: Jossey Bass, 2011. ISBN 978-0470889343.

  • PETTY, Geoff. Moderní vyučování. 6., rozšířené a přepracované vydání. Přel. J. Foltýn. Praha: Portál, 2013. 978-80-262-0367-4.

  • http://www.criticalthinking.org/

  • http://www.kritickemysleni.cz/


Lektor: Mgr. Petra Šebešová, Ph.D., Ústav filozofie a religionistiky Filozofické fakulty UK


Program cyklu seminářů Efektivní studium


1.3.2017 9:00-13:00 Myšlenkové mapy pro studium (RNDr. Alex Vinšů)

29.3.2017 9:00-13:00 Využití myšlenkových map při organizaci informací (RNDr. Alex Vinšů)

15.5.2017 13:00-19:00 Metody racionálního čtení a osobní práce s informacemi (doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.)

31.5.2017 9:00-13:00 Kritické a tvořivé myšlení (Mgr. Petra Šebešová, Ph.D.)


Začátek akce 31. května 2017 v 9:00
Konec akce 31. května 2017 v 13:00
Druh akce Kurzy, workshopy, semináře
Organizátor Informační, poradenské a sociální centrum UK
Email na organizátora katerina.hovorkova@ruk.cuni.cz
Místo konání akce Zelená posluchárna, Celetná 20, Praha 1, 1. patro, č. dv. 141
Rezervace http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10006
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Informační, poradenské a sociální centrum

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:


Další kontakty


Jak k nám