Studenti-rodiče

Snahou Univerzity Karlovy je vytvářet takové podmínky, které by zpřístupňovaly studium i rodičům pečujícím o malé děti. Pomoc při sladění studijních a rodičovských povinností je poskytována především prostřednictvím specializovaných služeb zřizovaných v rámci některých fakult. Jedná se především o mateřskou školu Rybička působící při Přírodovědecké fakultě, a dále pak o dětské koutky na fakultě Filozofické, Pedagogické a Fakultě tělesné výchovy a sportu.


Kromě toho mají studenti po dobu, kdy by jinak trvala jejich mateřská či rodičovská dovolená možnost požádat o evidenci tzv. uznané doby rodičovství. Na jejím základě vzniká potom dotyčným právo na dílčí modifikaci podmínek jejich studia.Poslední změna: 9. únor 2015 17:13 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Informační, poradenské a sociální centrum

Univerzita Karlova

Celetná 13

Praha 1, 116 36

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:


Další kontakty


Jak k nám