• Aktuality

Aktuality


Dodatečně vyhlášená přijímací řízení, 2. kola přijímacího řízení - všechny možnosti, jak podat přihlášku i po termínech upravených Harmonogramem přijímacího řízení pro rok 2016/17 naleznete níže a to jak pro obory bakalářské, navazující magisterské a magisterské, tak pro doktorské studijní programy.


Seznam oborů, na které lze podat přihlášku po termínu 29. 2. 2016

I po 29. 2. 2016 nabízí Univerzita Karlova řadu bakalářských, navazujících magisterských a magisterských studijních oborů, na které se lze stále ještě přihlásit.
Katolická teologická fakulta

Bakalářské studijní obory

Obor

Forma studia

Termín podání přihlášky

Teologické nauky

kombinovaná

22. 7. 2016

Dějiny křesťanského umění

prezenční

22. 7. 2016

Dějiny evropské kultury

prezenční

22. 7. 2016


Navazující magisterské obory

Obor

Forma studia

Termín podání přihlášky

Teologické nauky

kombinovaná

22. 7. 2016

Dějiny křesťanského umění

prezenční

22. 7. 2016

Dějiny evropské kultury

prezenční

22. 7. 2016

Aplikovaná etika

kombinovaná

22. 7. 2016


Magisterské obory

Obor

Forma studia

Termín podání přihlášky

Katolická teologie

prezenční

22. 7. 2016


Husitská teologická fakulta

Bakalářské studijní obory

Obor

Forma studia

Termín podání přihlášky

Husitská teologie

prezenční

12. 8. 2016

Husitská teologie

kombinovaná

12. 8 .2016

Husitská teologie - Filozofie

prezenční

12. 8. 2016

Husitská teologie - Judaistika

prezenční

12. 8. 2016

Husitská teologie - Religionistika

prezenční

12. 8. 2016

Pravoslavná teologie

prezenční

12. 8. 2016


Navazující magisterské obory

Obor

Forma studia

Termín podání přihlášky

Husitská teologie

prezenční

12. 8. 2016

Husitská teologie

kombinovaná

12. 8. 2016

Husitská teologie - Filozofie

prezenční

12. 8. 2016

Husitská teologie - Judaistika

prezenční

12. 8. 2016

Husitská teologie - Religionistika

prezenční

12. 8. 2016

Pravoslavná teologie

prezenční

12. 8. 2016


Evangelická teologická fakulta

Bakalářské obory

Obor

Forma studia

Termín podání přihlášky

Teologie křesťanských tradic

prezenční

31. 7. 2016


Přírodovědecká fakulta

Navazující magisterské obory

Obor

Forma studia

Termín podání přihlášky

Krajina a společnost

prezenční

15. 5. 2016


Pedagogická fakulta

Filozofická fakulta

Bakalářské obory

Obor

Forma studia

Termín podání přihlášky

Indonesistika

prezenční

8. 4. 2016

Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch – Deutsch

prezenční

10. 8. 2016


Navazující magisterské obory

Obor

Forma studia

Termín podání přihlášky

Politické teorie

prezenční

8. 4. 2016


Matematicko fyzikální fakulta

Bakalářské obory

Obor

Forma studia

Termín podání přihlášky

Aplikovaná fyzika

prezenční

31. 3. 2016

Finanční matematika

prezenční

31. 3. 2016

Fyzika zaměřená na vzdělávání

prezenční

31. 3. 2016

Fyzika zaměřená na vzdělávání

kombinovaná

31. 3. 2016

Matematika pro informační technologie

prezenční

31. 3. 2016

Matematika se zaměřením na vzdělávání — Anglistika - amerikanistika

prezenční

31. 3. 2016

Matematika se zaměřením na vzdělávání — Český jazyk a literatura

prezenční

31. 3. 2016

Matematika se zaměřením na vzdělávání — Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání

prezenční

31. 3. 2016

Matematika se zaměřením na vzdělávání — Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání

kombinovaná

31. 3. 2016

Matematika se zaměřením na vzdělávání — Filozofie

prezenční

31. 3. 2016

Matematika se zaměřením na vzdělávání — Francouzská filologie

prezenční

31. 3. 2016

Matematika se zaměřením na vzdělávání — Hispanistika

prezenční

31. 3. 2016

Matematika se zaměřením na vzdělávání — Informatika se zaměřením na vzdělávání

prezenční

31. 3. 2016

Matematika se zaměřením na vzdělávání — Informatika se zaměřením na vzdělávání

kombinovaná

31. 3. 2016

Matematika se zaměřením na vzdělávání — Latinský jazyk a literatura

prezenční

31. 3. 2016

Matematika se zaměřením na vzdělávání — Německý jazyk a literatura

prezenční

31. 3. 2016

Obecná fyzika

prezenční

31. 3. 2016

Obecná informatika

prezenční

31. 3. 2016

Obecná matematika

prezenční

31. 3. 2016

Programování a softwarové systémy

prezenční

31. 3. 2016

Softwarové a datové inženýrství

prezenční

31. 3. 2016


Lékařská fakulta v Hradci Králové

Bakalářské obory


Obor

Forma studia

Termín podání přihlášky

Všeobecná sestra

prezenční

31. 3. 2016


Seznam doktorských oborů, na které lze podat přihlášku i po termínu 30. 4. 2016

Lékařská fakulta v Plzni


Program/obor

Forma studia

Termín podání přihlášky

Anatomie, histologie, embryologie

prezenční

31. 7. 2016

Biochemie a patobiochemie

prezenční, kombinovaná

31. 7. 2016

Dermatovenerologie

kombinovaná

31. 7. 2016

Fyziologie a patologická fyziologie

prezenční, kombinovaná

31. 7. 2016

Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

prezenční, kombinovaná

31. 7. 2016

Chirurgie

prezenční, kombinovaná

31. 7. 2016

Lékařská farmakologie

prezenční, kombinovaná

31. 7. 2016

Ortopedie

kombinovaná

31. 7. 2016

Pediatrie

prezenční, kombinovaná

31. 7. 2016

Sociální lékařství

prezenční, kombinovaná

31. 7. 2016

Stomatologie

kombinovaná

31. 7. 2016

Vnitřní nemoci

prezenční, kombinovaná

31. 7. 2016

Zobrazovací metody v lékařství

prezenční

31. 7. 2016


3. lékařská fakulta


Program/obor

Forma studia

Termín podání přihlášky

všechny doktorské studijní programy/obory v českém jazyce

prezenční, kombinovaná

17. 8. 2016


Farmaceutická fakulta v Hradci Králové


Program/obor

Forma studia

Termín podání přihlášky

všechny doktorské studijní programy/obory v českém jazyce

prezenční, kombinovaná

31. 8. 20161. lékařská fakulta


Program/obor

Forma studia

Termín podání přihlášky

všechny doktorské studijní programy

prezenční, kombinovaná

31. 8. 2016


Fakulta humanitních studií


Program/obor

Forma studia

Termín podání přihlášky

Sociální práce

prezenční, kombinovaná

30. 9. 2016

Studia dlouhověkosti

prezenční, kombinovaná

30. 9. 2016

Integrální studium člověka - Obecná antropologie

prezenční, kombinovaná

30. 9. 2016


Máte dotaz?
Kontakty

Informační, poradenské a sociální centrum

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:


Další kontakty


Jak k nám