• Aktuality

Aktuality


Studenti středních škol a vyšších stupňů víceletých gymnázií mají opět možnost zažít vysokoškolské studium nanečisto. Po úspěchu předchozích dvou ročníků proběhne Juniorská univerzita i v zimním semestru akademického roku 2017/2018. Slavnostní zahájení jsme přichystali na konec září. Účast v programu je zdarma.


Program Juniorské univerzity je rozdělen na dva směry: humanitně-společenský a přírodovědně-lékařský. Každé ze dvou zaměření má kapacitu 100 účastníků. Prostřednictvím populárně-naučných přednášek seznámí přední univerzitní odborníci studenty s aktuálními výsledky v oblasti vědy a výzkumu. Témata jsou průřezová – dle zaměření jednotlivých fakult – a přizpůsobená věku středoškolských studentů. Chybět nebudou ani zajímavé informace o Univerzitě Karlově.


Program má simulovat reálné studium na vysoké škole. Studenti proto obdrží index a nakonec i osvědčení o úspěšném absolvování – osvědčení jim předáme ve Velké aule Karolina.


Jste studentem střední školy a máte zájem zúčastnit se Juniorské univerzity na UK? Zaregistrujte se na webových stránkách programu a vyplňte závaznou přihlášku. Registrace je již spuštěna – začala 28. 8. 2017.


Více informací najdete na www.juniorskauniverzita.cuni.cz.

Máte dotaz?
Kontakty

Informační, poradenské a sociální centrum

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:


Další kontakty


Jak k nám