• Aktuality

Aktuality


26. února 2018

Setkání absolventů Univerzity Karlovy žijících v Kanadě

Vážené absolventky a vážení absolventi Univerzity Karlovy, vážené krajanky a vážení krajané,


u příležitosti Dnů Univerzity Karlovy v Kanadě


si Vás jménem rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA a jménem generálního konzula v Torontu pana Ing. Ivana Počucha


dovolujeme pozvat na setkání absolventů Univerzity Karlovy žijících v Kanadě se zástupci vedení univerzity.


Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc., prorektorka Univerzity Karlovy pro evropskou problematiku,

a

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., prorektor pro zahraniční vztahy a mobilitu,


budou na setkání informovat o současném vývoji a perspektivách Univerzity Karlovy a o práci s jejími alumni.


Setkání se bude konat v pondělí 12. března v 18.30 v prostorách Generálního konzulátu ČR v Torontu na adrese 2 Bloor St. West, Suite 1500.


Prosíme o registraci do 28. února 2018 na e-mailové adrese:


Pozvánka platí pro dvě osoby.

Setkání českých krajanů a absolventů Univerzity Karlovy se uskuteční rovněž 14. března v Montrealu.


Pozvánka ke stažení (PDF)

Máte dotaz?
Kontakty

Informační, poradenské a sociální centrum

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám